Kosztorys budowlany to podstawowy dokument, który ukazuje skalę wydatków jak również, obrazuje poszczególne etapy prac. Tego typu dokumentacja jest m.in. wymagana w przypadku ubiegania się o kredyt na budowę domu. Wykonanie szczegółowego kosztorysu budowlanego wymaga dość dużej wiedzy z zakresu budownictwa oraz znajomości aktualnych stawek za usługi budowlane.

 

Zamówienie kosztorysu budowlanego online

Kosztorysy inwestorskie, ofertowe i powykonawcze przygotowywane są na podstawie:

  • projektu technicznego
  • obmiarów i przedmiarów (własnych lub dostarczonych przez klienta)
  • norm budowlanych
  • aktualnych cen materiałów
  • aktualnych cen robocizny
  • aktualnych cen sprzętu
  • praktycznej wiedzy na temat procesów budowlanych

Kliknij tutaj aby zamówić opracowanie kosztorysu budowlanego

Rodzaj kosztorysu Zakres prac Termin realizacji
Kosztorys wstępny Oszacowanie wstępnych kosztów robót budowlanych do 7 dni
Kosztorys inwestorski Szczegółowa kalkulacja prac budowlanych sporządzana dla potrzeb inwestora 7-14 dni
Kosztorys ofertowy Szczegółowa kalkulacja prac budowlanych sporządzana dla potrzeb złożenia oferty przetargowej do uzgodnienia
Kosztorys powykonawczy Szczegółowa kalkulacja prac budowlanych po zrealizowaniu inwestycji do 7 dni

 

Wypełnij poniższy formularz aby zamówić kosztorys.
Przesłane informacje ułatwią nam nawiązanie współpracy oraz wstępne opracowanie kosztorysu.


 

Kosztorys wstępny

Po podjęciu decyzji o budowie domu, czy przeprowadzeniu remontu – niezbędne jest określenie szacunkowej wartości robót budowlanych. Planowany zakres remontu czy budowy domu, dokonany na etapie projektu architektonicznego umożliwia indywidualne dostosowanie przewidzianych w projekcie materiałów, do możliwości finansowych inwestora.

Kosztorys wstępny  pozwala zoptymalizować koszty budowy oraz daje wstępne informacje o wartości robót budowlanych. Odpowiedź na pytanie ile będzie kosztowała budowa czy remont jest ważną informacją dla osób planujących zaciągnięcie kredytu, albowiem będzie to podstawowa informacja potrzebna do ustalenia zdolności kredytowej przez bank.

Planowanie kosztów budowy jest jednym z ważniejszych etapów każdej budowy. Wykonanie kalkulacji kosztów budowy na etapie projektu budowlanego, ochroni nas przed ryzykiem nieukończenia budowy w oczekiwanym terminie.

 

Kosztorys inwestorski

Po wykonaniu wstępnego kosztorysu i opracowaniu projektu architektonicznego, niezbędna jest szczegółowa kalkulacja robót budowlanych. Wycena kosztów budowy musi zostać opracowana precyzyjnie w oparciu o wymogi techniczne. Szczegółowa wycena kosztów budowy, wymaga opracowania dokumentu finansowego jakim jest kosztorys inwestorski. Jest to kluczowy dokument pozwalający określić budżet budowy oraz koszty wszystkich etapów prac budowlanych lub remontowych.

Kosztorys inwestorski jest dokumentacją, która pozwala podjąć decyzję o podjęciu prac budowlanych oraz dostarcza inwestorowi obiektywnej informacji o kosztach budowy. Sporządzenie tego typu wyceny wymaga od kosztorysanta posiadania praktycznej wiedzy technicznej, znajomości norm oraz przepisów.

 

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy to dokument finansowy pozwalający wykonawcy startować w przetargu na wykonanie robót budowlanych. Oszacowanie wartości wszystkich prac budowlanych jest wykonywane w oparciu o indywidualne ustalenia z wykonawcą robót budowlanch, dla potrzeb konkretnego projektu. Kosztorysy ofertowe wykonuje się w oparciu o posiadaną dokumentację. Z punktu widzenia wykonawcy istotne jest wykonanie kosztorysu ofertowego, dzięki któremu możliwie jest zaproponowanie konkurencyjnych cen oraz osiągnięcie wyższego zysku po wygraniu przetargu na prace budowlane.

 

Kosztorys powykonawczy

Proces budowlany jest zależny od wielu czynników m.in. cen materiałów budowlanych, kosztów robocizny i sprzętu, opóźnienia. Wiele zmiennych czynników ma wpływ na ostateczną wycenę kosztów budowy.  Plany finansowe wyceny kosztów budowy, czyli kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy wykonywane są, przed podjęciem prac budowlanych. W zależności od realizowanej inwestycji prace budowlane są procesem krótkotrwałym lub długoterminowym. W tym drugim przypadku, bardzo ważnym etapem prac jest kontrola kosztów już wykonanych prac (etapów budowy). Wycena kosztów powykonawczych pozwala odpowiedzieć na pytania:

  • Jak wiele środków pieniężnych pochłonęła konkretna inwestycja?
  • Jak wiele środków pieniężnych zostało w budżecie na realizację inwestycji?

Kosztorys powykonawczy z punktu widzenia inwestora, jest narzędziem kontrolnym pozwalającym trzymać w ryzach koszty inwestycji oraz wyeliminować ryzyko zawyżenia kosztów budowy przez wykonawcę. Jest to dokument potwierdzający wykonanie poszczególnych etapów prac budowlanych czy remontowych, spełnia funkcję dokumentującą przebieg wykonanych robót budowlanych.